Bøger

Der er mange e-bøger i onlineklubben og du får adgang til 8 måneders temaer straks ved køb. Klik her for køb af onlineklubben. Men skulle du ønske at købe en bog eller online workshop alene uden klubmedlemskab?
 
Så er det muligt for følgende emner - Flere vil komme. Har du ønsker så skriv til mig på kunstcc@gmail.com

All you need is love 

16 sider e-bog du kan printe igen og igen og to videoer til at hjælpe dig i gang. INTRO pris for én bruger kr. 49 - bestil her - eller se video her

FABELAGTIG FANTASI

 
17 siders e-bog du kan printe igen og igen og videoer til at sparke fantasien i gang.
 
Se video om livekurset i Slangerup her (du får onlineworkshoppen i bonus)
 
christina christiansen